4/20/2016

السيسى اللى هيقتل اى حد من المتظاهرين مش هيتحاكمالسيسى اللى هيقتل اى حد من المتظاهرين مش هيتحاكم

  المواطن المصرى مالهوش دية 
____________________________________________


qr code

Founder of Blogger semsam,Independent Blogger 2005.Middle East observer,Writer on Egypt,Yemen ,Arab,Current affairs-member in Arab blogger,Editor in Global Voices,Technology,Geek τέχνη,web development,internet security

Thank You for your comment
Please keep it civilized here , I will not tolerate any insult in my blog or any racist or hateful comment,NO SPAM plz .
The Comments in this blog with exclusion of the blog's owner do not represent the views of the blog's owner.
EmoticonEmoticon